Strona główna > Zdrowie > Jak długo THC utrzymuje się w organizmie

THC to jedna z tych substancji, których nikomu chyba nie trzeba przedstawiać. To główny składnik marihuany znany z tego, że odpowiada za charakterystyczne dla niej uczucie odurzenia. THC to także jedna z najbardziej kontrowersyjnych substancji, jakie są nam znane. Przez jednych nazywany jest narkotykiem, podczas gdy inni są zdania, że to jedno z najskuteczniejszych, naturalnych lekarstw. Zdania są podzielone, jednego możemy być jednak pewni. Jeśli mamy do czynienia z mieszanką, w której stężenie THC jest większe niż 0,2 procent, produkt taki w ogóle nie powinien znaleźć się w naszym posiadanie. Jednym z częściej pojawiających się pytań niezmiennie jest to, które dotyczy czasu, w jakim THC utrzymuje się w naszych organizmach. Warto poznać na nie odpowiedź.

Jak działa THC?

THC to składnik znany przede wszystkim z tego, że wywiera wpływ na receptory mózgowe prowadząc do licznych procesów chemicznych zachodzących w naszym organizmie. Oddziałuje na układ nerwowy i znany jest z tego, że wysyła mylne sygnały do tych komórek, które odpowiadają za tworzenie w mózgu tkanki nerwowej. Działa też wszędzie tam, gdziem mamy do czynienia z komórkami mającymi za zadanie wydzielanie dopaminy, a zmieniona aktywność takich komórek wpływa na objawy odurzenia. Najczęstszym z nich jest postrzeganie rzeczywistości w sposób zniekształcony, choć mamy też do czynienia z dezorientacją, zaburzeniami pamięci, lękiem, sennością oraz z uczuciem zmęczenia.

Jak długo działa THC?

Dla wielu osób pytanie o to, jak długo THC utrzymuje się w ludzkim organizmie jest jednym z tych, które mają fundamentalne znaczenie. Dobrze jest przecież wiedzieć, ile czasu musi minąć, aby obecności THC nie dało się już wykryć z wykorzystaniem testów. Niestety, trudno liczyć na to, że uda się nam uzyskać jedną i sprawdzającą się bez względu na okoliczności odpowiedź. Mówimy o wpływie przynajmniej kilku czynników o indywidualnym charakterze. Najczęściej wspomina się w tym kontekście o częstotliwości zażywania, pewne znaczenie ma jednak również to, z jaką dawką mamy do czynienia, a nawet to, jaki jest nasz metabolizm. Naukowcy uważają jednak, że częstotliwość zażywania pozwala na określenie tak zwanego średniego czasu, w jakim THC utrzymuje się w ludzkim organizmie.

THC w organizmie

Gdy analizie poddaje się mocz, tak naprawdę określa się obecność nie THC jako takiego, ale metabolitu THC. Nie powinniśmy być więc zaskoczeni, że mamy do czynienia z substancją, która jest w stanie naprawdę długo utrzymywać się w organizmie. Już choćby z tego względu wynik takiego testu nie może być interpretowany jako jednoznaczny dowód na to, że dana osoba znajduje się pod wpływem narkotyku. To przede wszystkim informacja o tym, że mamy do czynienia z osobą, która miała z nim kontakt w ciągu ostatnich kilku, a nawet kilkunastu dni. Obecność THC w organizmie można wykryć nawet dwa miesiące po stosowaniu zwłaszcza, jeśli mamy do czynienia z osobą, która ma stosunkowo częsty kontakt z marihuaną. THC ma zresztą skłonność do tego, aby kumulować się w organizmie. Nawet po zażyciu jednorazowej dawki wykrywalność może mieć miejsce jeszcze dwa tygodnie później. Popularne badanie moczu nie jest zresztą jedynym, jakie można zlecić. THC może wykryć także badanie śliny, krwi, a nawet włosów. Oczywiście, obecność THC w ślinie jest relatywnie najkrótsza. Za najpopularniejszą i najskuteczniejszą metodę na wykrycie THC uchodzi badanie moczu. Jeśli mamy do czynienia z jednokrotnym zażyciem marihuany, będzie można ustalić to nawet po trzech dniach. Jeśli jednak spożycie jest częstsze, wynik wskazujący na obecność THC można mieć nawet 27 dni po zażyciu.